És un pacifista patriòtic. Cada matí, abans de sortir de casa, amb la roba estesa jura bandera blanca. (CdP)