Ensinistra mosques en el seu temps lliure. Diu que les ensenya a volar i s’ufana del seu magisteri. (LPV)