En podem tenir l’absoluta seguretat: els qui surten corruptes dela política mai no hi entraren íntegres. (CdP)