En l’ordre de prioritats, i en un sentit estrictament pràctic, el cap proposa i el cos disposa. (CdP)