Els llibre també pateixen quan són llegits per algú que no vol, o no pot, entendre’ls. (CdP)