Els evangelis amiden les miloques per l’onzena volició: no volaràs. El cabdell debana vols a la capsa de la randa. (LPV)