El rellotger, que s’enriquí de forma astuta, comprava rellotges complets i els venia per hores. (CdP)