Ebris de solitud, l’alcohol només ens fa més trists. (TdS)