Dubten entre deixar els arbres sense arrels o les arrels sense terra. Finalment, prendran la decisió més econòmica. (LPV)