Del diafragma de les pedres caldrà aprendre l’estalvi de respirar. (TdS)