Deixava la clau al pany fins que la hi robaren i no pogué entrar a ca seva. De llavors ençà viu a la voravia esperant el lladre. (LPV)