De la nina que, amb les mans esteses, donava menjar als coloms de la pau de la plaça de Catalunya, només en quedà l’abric i una sabata. (CdP)