Creu que el llibre que llegeix no existia abans que ell el llegís. (CdP)