La frustració ha substituït la ràbia.

La frustració ha substituït la ràbia. Malauradament. La frustració és estèril. Contràriament, la ràbia és fecunda en accions i en actituds. La frustració és renúncia, resignació. La ràbia és enfuriment, indignació i resistència. La frustració és feblesa i silenci. La...