Alguns poetes usen la poesia com una revolta prèvia al seu establiment com a funcionaris de la poesia. (LPV)