A la vida se superposen dues realitats: la realitat imposada i la realitat inventada. (LPV)