p

Abreviatures utilitzades

LPV   La pedra viva
LA L’Armistici

ESDF El seny del foll

CdP Cases de pas
TdS Teràpies de sedició